We wszystkich testach, oprócz podanych zakresów tematycznych, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach telewizyjnych dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, dostosowane do umiejętności ucznia. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelują z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Warsztat przyrodnika:

 • przyroda ożywiona i nieożywiona,
 • zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu przyrody,
 • źródła informacji o przyrodzie,
 • obserwacja i doświadczenie,
 • przyrządy ułatwiające obserwację przyrody,
 • kierunki geograficzne,
 • mapa,
 • plan.

3. Pogoda i zjawiska przyrodnicze:

 • ciała stałe, ciecze, gazy,
 • substancje sprężyste, kruche i plastyczne,
 • stany skupienia wody,
 • składniki pogody i przyrządy służące do pomiaru składników pogody,
 • obserwacje meteorologiczne,
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia,
 • cechy pogody w różnych porach roku.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4, 5.
2. Tajemnice naszej planety:

 • planetu Układu Słonecznego,
 • inne obiekty w Układzie Słonecznym,
 • Mikołaj Kopernik i jego teoria,
 • pole magnetyczne Ziemi,
 • globus,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • strefy oświetlenia Ziemi,
 • kontynenty i ich położenie,
 • Ocean Światowy i jego podział,
 • odkrycia geograficzne.

3. Zjawiska fizyczne:

 • ruch ciał,
 • siła tarcia, oporu powietrza i wody,
 • zjawisko elektryzowania,
 • prąd elektryczny,
 • przewodnictwo elektryczne ciał,
 • światło,
 • cień,
 • kamera obscura i jej działanie,
 • dźwięk.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności