Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia oraz:
2. Działania i ich kolejność wykonywania.
3. Dzielenie z resztą.
4. Kwadraty i sześciany liczb.
5. Liczby naturalne na osi liczbowej.
6. Porównywania ilorazowe.
7. Zamiana jednostek i wyrażeń dwumianowanych (jednostki masy, długości, czasu i monetarne).
8. Kalendarz i czas.
9. System rzymski.
10. System dziesiętny (w tym odczytywanie i zapisywanie dużych liczb).
11. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego. 

 

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 4 oraz:
2. Działania pisemne.
3. Ułamki zwykłe (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
4. Ułamki dziesiętne (z wyłączeniem mnożenia i dzielenia).
5. Skala.
6. Proste, półproste, odcinki.
7. Kąty.
8. Koła i okręgi.
9. Symetria w otoczeniu człowieka.
10. Mierzenie pól figur za pomocą kwadratów i trójkątów jednostkowych.
11. Pole prostokąta.
12. Własności prostopadłościanów.
13. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 5 oraz:
2. Własności liczb naturalnych (dzielniki, NWD, wielokrotności, NWW, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100, rozkład na czynniki pierwsze).
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Liczby całkowite, wartość bezwzględna.
5. Własności, pola i obwody figur płaskich.
6. Zamiana jednostek powierzchni.
7. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe.
8. Miary kątów w wielokątach.
9. Pole powierzchni całkowitej i objętość prostopadłościanu.
10. Zamiana jednostek objętości.
11. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres tematyczny klasy 6 oraz:
2. Zapis liczb w systemie rzymskim.
3. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
4. Podstawowe figury płaskie.
5. Wzajemne położenie prostych i odcinków.
6. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału klasy 7 szkoły podstawowej oraz:
2. Sprawne posługiwanie się liczbami wymiernymi:

 • liczby naturalne w systemie rzymskim,
 • wartość bezwzględna liczby,
 • potęga o wykładniku naturalnym,
              - mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie,
              - potęgowanie iloczynu, ilorazu, potęgi,
 • notacja wykładnicza,
 • pierwiastek kwadratowy i sześcienny,
 • twierdzenia dotyczące pierwiastków.

3. Szacowanie wyrażeń zawierających pierwiastki.
4. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

Klasa 3 gimnazjum

1. Zakres materiału klasy 2 gimnazjum oraz:
2. Sprawne posługiwanie się liczbami rzeczywistymi:

 • potęga o wykładniku całkowitym,
 • potęga o wykładniku wymiernym,
 • notacja wykładnicza.

3. Interpretowanie związków wyrażonych za pomocą wzorów.
4. Podobieństwo figur:

 • skala podobieństwa,
 • podobieństwo trójkątów,
 • stosowanie Twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań.

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności