Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników regularnych w lp. i mn. oraz czasowników tanzen, heißen, sein, haben;
 • Szyk wyrazów w zdaniu pytającym i oznajmującym, tworzenie pytań przez inwersję oraz za pomocą słówka pytającego;
 • Przeczenia nein, nicht, kein;
 • Zaimek osobowy w lp. i mn.;
 • Rodzajnik określony i nieokreślony;
 • Liczebniki główne 0-100.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice, sąsiedzi Niemiec, mapa Niemiec; podstawowe wiadomości o krajach niemieckojęzycznych;
 • Nazwy czynności, zabaw, gier, hobby;
 • Powitania, pożegnania;
 • Zawody;
 • Przedstawianie osób (imię, nazwisko, wiek, kraj pochodzenia, miejscowość);
 • Pytania typu: Wie geht es dir/ euch/ Ihnen? i odpowiedzi na nie: Danke, gut/ schlecht/ so lala. itp.;
 • Typowe imiona żeńskie i męskie w Niemczech.

Klasa 5 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

1. Gramatyka:

 • Odmiana czasowników nieregularnych np.: fahren, schlafen, lesen, sprechen, essen, möchten, finden, arbeiten;
 • Szyk zdania z czasownikiem möchten;
 • Czasowniki rozdzielnie złożone oraz zwrotne;
 • Liczebniki główne 0-100;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Zaimek dzierżawczy w lp. i mn. w Mianowniku i Bierniku;
 • Rzeczowniki złożone.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Przedmioty szkolne;
 • Dni tygodnia;
 • Meble, kolory, pokoje, nazwy zwierząt;
 • Okoliczniki czasu np.: montags, am Morgen, in der Nacht;
 • Przebieg dnia;
 • Czas wolny;
 • Opis osób z najbliższego otoczenia;
 • Prośby i polecenia podczas lekcji języka niemieckiego;
 • Pytanie o godzinę, podawanie godziny;
 • Pytania typu: Wie findest du deinen Bruder? Was macht ihr in Musik? Welche Schulfächer magst du? Was machst du nach der Schule?;
 • Określenia częstotliwości typu: nie, immer, ab und zu, meistens.

Klasa 6 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników haben i sein;
 • Czasowniki modalne: müssen, dürfen, wollen, können, mögen, sollen;
 • Tryb rozkazujący;
 • Przyimki z Celownikiem: bei, zu, mit;
 • Przysłówki zaimkowe: womit, damit, wobei;
 • Zaimki pytające: wann?, wohin?, wo?;
 • Podmiot bezosobowy es i man;
 • Okoliczniki czasu typu: im April, im Herbst, am Morgen, um Mitternacht;
 • Spójniki denn, dann, aber, und, oder;
 • Partykuła doch;
 • Przyimki: unter, neben, auf, an, in, vor, zwischen, über.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Miejsca pobytu na wakacjach;
 • Przedmioty i zjawiska z dalszego otoczenia (ulica, kino, sklep);
 • Owoce i warzywa;
 • Nazwy pokoi, mebli, określenia typu vorne, unten, in der Mitte;
 • Słownictwo dotyczące jedzenia;
 • Znaki drogowe;
 • Środki lokomocji;
 • Czas wolny; obowiązki;
 • Wygląd zewnętrzny osoby;
 • Cechy charakteru;
 • Pogoda, miesiące, pory roku;
 • Typowe czynności wykonywane w danej porze roku;
 • Urodziny;
 • Przepis np. na sałatkę ziemniaczaną;
 • Słownictwo dotyczące dialogu w restauracji;
 • Określanie drogi i kierunku, miejsca pobytu;
 • Opis czynności odbywających się w przeszłości;
 • Zakaz, przyzwolenie;
 • Prośba i przyzwolenie;
 • Określanie czasu i miejsca spotkań;
 • Święta.

Klasa 7 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-6 oraz:

1. Gramatyka:

 • Czasowniki nieregularne, modalne, zwrotne oraz rozdzielnie i nierozdzielnie złożone;
 • Stopniowanie przymiotników, przysłówków;
 • Liczba mnoga rzeczownika;
 • Przyimki z Celownikiem, z Celownikiem i Biernikiem;
 • Spójniki z szykiem końcowym typu: weil, dass, ob;
 • Spójniki z szykiem prostym i przestawnym;
 • Czas przeszły Perfekt czasowników powszechnie stosowanych;
 • Czas przeszły Präteritum czasowników powszechnie stosowanych;
 • Tryb rozkazujący;
 • Zaimek osobowy w Bierniku;
 • Okolicznik miejsca i czasu.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Zwroty związane z określaniem kierunku i miejsca, orientacja w mieście;
 • Nazwy kierunków świata;
 • Podróże i czas wolny;
 • Cechy osobowe zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Części ciała;
 • Nazwy dyscyplin sportowych;
 • Urodziny; święta;
 • Przepisy kulinarne;
 • Wyrażanie opinii wobec rozmówcy i tematu rozmowy;
 • Porównanie cech osób, przedmiotów i miejsc;
 • Wyrażanie zamiarów i planów.

Klasa 8 szkoły podstawowej

Zagadnienia z klas 4-7 oraz:

1. Gramatyka:

 • Przyimki z Celownikiem;
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy w Celowniku i Bierniku;
 • Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym kein i zaimku dzierżawczym;
 • Czas Perfekt i Präteritum czasowników najczęściej stosowanych oraz czasowników modalnych;
 • Rzeczowniki odczasownikowe;
 • Czasowniki modalne;
 • Zaimki pytąjące typu: welche, welches, welcher;
 • Słaba deklinacja rzeczowników.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Słownictwo związane z wypoczynkiem;
 • Słownictwo związane z opisem drogi, kierunku jazdy, miejsce zamieszkania;
 • Obowiązki, opisywanie umiejętności;
 • Święta;
 • Media, literatura, film;
 • Hotel, sklep, poczta, restauracja;
 • Opisywanie wydarzeń z życia klasy;
 • Wyrażanie opinii, emocji;
 • Pytanie o pozwolenie;
 • Przytaczanie czyjegoś zdania, opinii;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Postawy i relacje międzyludzkie, fascynacja, niechęć, pokrewieństwo.

Klasa 3 gimnazjum

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

1. Gramatyka:

 • Forma trybu przypuszczającego würde;
 • Zaimek dzierżawczy w II, III i IV przypadku;
 • Rekcja czasownika i przymiotnika;
 • Zaimki wskazujące;
 • Zdanie względne;
 • Czas przyszły Futur I;
 • Spójniki zdania podrzędnie złożonego;
 • Konjunktiv I i II;
 • Strona bierna;
 • Deklinacja rzeczowników;
 • Konstrukcja bezokolicznikowa z zu;
 • Zdanie przydawkowe.

2. Słownictwo i komunikacja:

 • Problemy młodzieży;
 • Moda;
 • Film, kino, teatr, opera;
 • Święta i uroczystości;
 • Rozmowa telefoniczna;
 • Podróż w kosmos;
 • Sprzęt turystyczny;
 • Nazwy chorób, dolegliwości, lekarzy;
 • Nazwy sklepów, artykułów elektronicznych;
 • Wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia, satysfakcji, rozczarowania;
 • Zgadzanie, nie zgadzanie się;
 • Wyrażanie skarg, żalów, życzeń;
 • Wymiana poglądów.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności