Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III dotyczący położenia Polski w Europie i świecie:

 • sąsiedzi Polski,
 • położenie w Europie,
 • granice, ich długości.

2. Współczesna Polska:

 • krainy geograficzno-historyczne,
 • największe miasta i rzeki,
 • góry.

3. Legendy dotyczące ważnych miast polskich:

 • "O Warsie i Sawie",
 • "O Bazyliszku",
 • "O Kraku i wawelskim smoku",
 • "O Królewnie Wandzie",
 • "Poznańskie koziołki",
 • "Toruńskie pierniki".

4. Zabytki i ich ochrona.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV.
2. Źródła historyczne i ich podział.
3. Czas w historii:

 • jednostki pomiaru czasu,
 • dawne i współczesne przyrządy do pomiaru czasu,
 • dawne i współczesne kalendarze,
 • obliczanie czasu minionych wydarzeń.

4. Prehistoria.
5. Pierwsi rolnicy.
6. Państwa Starożytnego Wschodu i ich mieszkań:

 • Sumer i Babilonia,
 • Egipt,
 • Palestyna.

7. Cywilizacje w Indiach i Chinach.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V.
2. Plemiona polskie i ich siedziby.
3. Wierzenia plemion słowiańskich przed przyjęciem chrztu.
4. Życie codzienne w Polsce pierwszych Piastów: Mieszka I i Bolesława Chrobrego:

 • zajęcia mieszkańców,
 • religia,
 • organizacja państwa,
 • zmiana granic.

5. Polska pod rządami:

 • Mieszka II,
 • Kazimierza Odnowiciela,
 • Bolesława Śmiałego,
 • Bolesława Krzywoustego.

6. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
7. Polska pod rządami pierwszych Jagiellonów:

 • Jagiełło i Jadwiga,
 • unia polsko-litewska,
 • konflikty polsko-krzyżackie.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Polska za panowania królów elekcyjnych:

 • wolne elekcje,
 • dynastia Wazów,
 • wojny XVII wieku,
 • barok i sarmatyzm,
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna Jana III Sobieskiego.

3. Polska i jej sąsiedzi na przełomie XVII i XVIII w.
4. Oświecenie.
5. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki.
6. Wielka rewolucja Francuska.
7. Czasy stanisławowskie:

 • ostatnia wolna elekcja,
 • próby reform,
 • konfederacje: barska i targowicka,
 • rozbiory,
 • insurekcja kościuszkowska,
 • sąsiedzi Polski,
 • kultura nauka i sztuka.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII.
2. Świat po I wojnie światowej:

 • ład wersalski,
 • Liga Narodów,
 • Stany Zjednoczone i Japonia,
 • wielki kryzys gospodarczy.

3. Europa w okresie międzywojennym:

 • nowy układ sił,
 • państwo radzieckie pod rządami Lenina i Stalina,
 • faszyzm we Włoszech,
 • nazizm w Niemczech,
 • wojna domowa w Hiszpanii.

4. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.
5. II Rzeczpospolita:

 • kształtowanie się granic,
 • konstytucje,
 • rządy sanacji,
 • kultura i nauka.

Klasa 3 gimnazjum

1. Materiał klas I i II gimnazjum.
2. Polska w dobie pierwszych królów elekcyjnych.
3. Absolutyzm we Francji.
4. Monarchia parlamentarna w Anglii.
5. Wojny Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku:

 • ze Szwecją,
 • z Rosją,
 • powstanie kozackie,
 • z Turcją.

6. Barok i sarmatyzm.
7. Polska za panowania dynastii Wettinów.
8. Oświecenie.
9. Nowe potęgi w Europie.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności