Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4.
2. Geografia jako nauka:

 • podział nauk geograficznych,
 • źródła informacji geograficznej.

3. Mapa Polski:

 • mapa ogólnogeograficzna, krajobrazowa i turystyczna,
 • skala mapy,
 • znaki na mapie,
 • treść mapy,
 • jak czytać mapę.

4. Krajobrazy Polski:

 • krajobraz wysokogórski, wyżynny, nizinny, pojezierny, nadmorski, wielkomiejski, miejsko-przemysłowy, rolniczy,
 • cechy krajobrazów.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.

 • Test może służyć jako sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu treści geograficznych zawartych w programie nauczania przyrody.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Test zawiera pytania, które wykorzystują treści geograficzne z podstawy programowej nauczania geografii w kl. VII.
2. Azja.

Klasa 3 gimnazjum

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
2. Test jest podsumowaniem i sprawdzeniem wiedzy z II klasy gimnazjum:

 • Afryka,
 • Ameryka,
 • Azja,
 • Australia,
 • obszary polarne.

3. Znajomość mapy świata.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności