Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia:

 • nauka o życiu,
 • jak poznawać biologię,
 • dziedziny biologii,
 • budowa organizmów wielokomórkowych i ich czynności życiowe,
 • obserwacje mikroskopowe,
 • budowa mikroskopu,
 • cechy dobrego badacza.

2. Budowa i czynności życiowe organizmów:

 • komórka zwierzęca i roślinna,
 • składniki chemiczne organizmów,
 • pierwiastki i związki chemiczne wchodzące w skład organizmu,
 • znaczenie wody i soli mineralnych,
 • znaczenie cukrów, białek, tłuszczów i kwasów nukleinowych.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Podstawy biologii i organizacja życia:

 • biologia nauką o życiu,
 • budowa komórki jądrowej i bezjądrowej,
 • skład chemiczny komórki i rola związków organicznych,
 • woda i jej znaczenie dla funkcjonowania organizmów,
 • czynności życiowe organizmów - oddychanie, rozmnażanie, ruch, wydalanie, odżywianie,
 • klasyfikacja i oznaczanie organizmów, podział organizmów ze względu na sposób odżywiania się,
 • podstawy systematyki i klasyfikacji organizmów,
 • etapy eksperymentu biologicznego; problematyka badawcza i planowanie doświadczenia.

2. Przegląd tkanek zwierzęcych.
3. Skóra - jej budowa i funkcje. Higiena i choroby skóry.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Równowaga wewnętrzna organizmu:

 • poziomy organizacji ciała człowieka,
 • równowaga środowiska wewnętrznego organizmu, mechanizm termoregulacji.

2. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość:

 • skóra jako powłoka organizmu - budowa i funkcje skóry, choroby skóry,
 • aparat ruchu człowieka - bierny i aktywny aparat ruchu, budowa, funkcje i rodzaje mięśni,
 • odżywianie: składniki pokarmu, budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego, zasady prawidłowego żywienia, witaminy, trawienie składników pokarmowych,
 • oddychanie - budowa i rola układu oddechowego człowieka, mechanizm wentylacji płuc, pojemność płuc, wymiana gazowa zewnętrzna i wewnętrzna, higiena układu oddechowego.

3. Genetyka:

 • nośnik informacji genetycznej - DNA,
 • podziały komórkowe,
 • podstawowe prawa dziedziczenia.

Klasa 3 gimnazjum

1. Genetyka:

 • nośnik informacji genetycznej - DNA,
 • podziały komórkowe,
 • podstawowe prawa dziedziczenia; podstawowe pojęcia genetyki klasycznej,
 • ekspresja informacji genetycznej - transkrypcja i translacja.

2. Świat roślin.
3. Budowa zewnętrzna i środowisko życia roślin:

 • tkanki roślinne - pierwotne i wtórne, w tym pojecie ryzo dermy, epidermy, zwarcicy i twardzicy,
 • organy roślinne - różnice i podobieństwa w budowie pierwotnej i wtórnej korzenia i łodygi, budowa strefowa korzenia, przyrost na długość, anatomia liścia roślin okrytonasiennych,
 • formy roślin - drzewa, krzewy, krzewinki, rośliny zielne,
 • mszaki i paprotniki, rośliny nagonasienne i okrytonasienne - cechy charakterystyczne i przegląd,
 • środowisko życia wybranych przykładów roślin zarodnikowych.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności