Subskrypcja

Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Zakres tematyczny Albus - J. polski

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe,
 • zdanie i równoważnik zdania,
 • rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek,
 • bezokolicznik,
 • czasownik dokonany i niedokonany,
 • rodzaj i liczba rzeczownika - rozróżnianie,
 • przypadki rzeczownika - nazwy i pytania,
 • przymiotnik jako określenie rzeczownika,
 • przysłówek jako określenie czasownika,
 • wyrazy odmienne i nieodmienne,
 • określanie form wyrazów odmiennych,
 • fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba),
 • alfabet,
 • przysłowia, związki frazeologiczne,
 • wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne,
 • rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne,
 • zasady poprawności językowej,
 • wyrazy z u, ó, ż, rz, h i ch - wymiennymi i niewymiennymi, rz po spółgłoskach, wyjątki ortograficzne, wielkie litery w nazwach geograficznych , pisownia "nie" z poznanymi częściami mowy,
 • dzielenie wyrazów na sylaby,
 • plan wydarzeń, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia.

4. Wiedza o literaturze:

 • baśń; różnice między prozą a wierszem,
 • rym, rytm, zwrotka,
 • fikcja literacka,
 • środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy),
 • narrator i osoba mówiąca w utworze,
 • bohater, czas, miejsce wydarzeń i wydarzenia,
 • ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

5. Literatura:

 • Carlo Collodi: Pinokio,
 • Antonina Domańska: Historia żółtej ciżemki,
 • Tove Janson: Opowiadania z Doliny Muminków,
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn,
 • Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce,
 • Rene Goscinny , Jean-Jacques Sempe: Mikołajek i inne chłopaki,
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa,
 • Hans Christian Andersen: Baśnie (w tym: Królowa śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami),
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, krakowskie i warszawskie,

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • wypowiedzenia pojedyncze i złożone,
 • odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, wyrażenie przyimkowe, spójnik),
 • odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby; tryby czasownika,
 • odmiana rzeczownika przez przypadki,
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka,
 • rodzaje przymiotnika,
 • wyraz określany i określający,
 • fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka),
 • pisownia tytułów książek,
 • pisownia form trybu przypuszczającego,
 • zasady redagowania listu.

4. Wiedza o literaturze:

 • mity,
 • zdarzenia fikcyjne, historyczne, realistyczne, fantastyczne.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu),
 • Ferenc Molnar: Chłopcy z Placu Broni,
 • Hugh Lofting: Podróże doktora Dolittle,
 • Alfred Szklarski: Tomek krainie kangurów,
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera,
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy,
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa,
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele,
 • Ignacy Krasicki: Przyjaciele.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona),
 • czasownik przechodni i nieprzechodni,
 • czynna i bierna konstrukcja zdania,
 • zaimki (bez podziału) - zastosowanie,
 • liczebniki - zastosowanie,
 • rzeczownik - temat, końcówka, oboczność tematu,
 • liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe,
 • zdania współrzędnie złożone,
 • rodzina wyrazu, wyrazy pokrewne, rdzeń,
 • fonetyka (głoska twarda, miękka, ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna),
 • akcent wyrazowy,
 • pisownia nazw własnych.

4. Wiedza o literaturze:

 • świat przedstawiony,
 • cechy i typy powieści: podróżnicza, przygodowa, obyczajowa, detektywistyczna, fantastyczna,
 • fabuła, wątek, epizod,
 • literatura science fiction,
 • bajka,
 • ballada,
 • środki stylistyczne: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie, pytanie retoryczne,
 • rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające).

5. Literatura:

 • Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy,
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród,
 • Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter i komnata tajemnic,
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza,
 • Juliusz Verne: W 80 dni dookoła świata,
 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy,
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.

Klasa 1 gimnazjum

1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • odmienne i nieodmienne części mowy (w tym: partykuła i wykrzyknik),
 • zaimki - podział ze względu na zastępowaną część mowy i ze względu na znaczenie,
 • określanie form wyrazów odmiennych,
 • nieosobowe formy czasownika (zakończone na -no, -to, imiesłowy),
 • zdania bezpodmiotowe,
 • zdania z imiesłowowym równoważnikiem,
 • składniowe funkcje wyrazów; części zdania,
 • rodzaje podmiotu (domyślny, szeregowy, gramatyczny, logiczny),
 • rodzaje orzeczenia (czasownikowe, imienne),
 • związki frazeologiczne; zwroty i wyrażenia,
 • synonimy, homonimy, antonimy,
 • zasady poprawności językowej.

  4. Wiedza o literaturze:

  • powieść historyczna,
  • kronika,
  • literatura fantasy,
  • przypowieść, parabola,
  • cechy eposu,
  • narrator, fabuła, wątek, epizod,
  • bajka, ballada, fraszka, tren, oda, hymn, sonet, pieśń, sielanka, bukolika,
  • wiersz sylabiczny, średniówka, anafora,
  • środki stylistyczne, w tym: metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, porównanie, porównanie homeryckie, apostrofa, eufemizm, pytanie retoryczne, epitet, powtórzenie,
  • liryka pośrednia i bezpośrednia,
  • podmiot liryczny i adresat liryczny,
  • cechy dramatu, didaskalia,
  • gatunki dramatyczne,
  • teatr i dramat elżbietański.

  5. Literatura:

  • Jan Parandowski: Wojna trojańska,
  • Homer: Iliada (fragmenty),
  • Mity greckie (Prometeusz, Orfeusz i Eurydyka, Herakles, Helios i Faeton i inne),
  • Jan Kochanowski: fraszki (O doktorze Hiszpanie, Na zdrowie, Na lipę, Na dom w Czarnolesie), treny (V, VII, VIII),
  • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy,
  • Antoine de Saint Exupery: Mały Książę,
  • William Szekspir: Romeo i Julia,
  • Małgorzata Musierowicz: Opium w rosole,
  • Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka,
  • Arthur Conan Doyle: Przygody Sherlocka Holmesa,
  • Paulo Coelho: Alchemik.

  Klasa 2 gimnazjum

  1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum oraz:

  2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  3. Nauka o języku:

  • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone,
  • mowa zależna i niezależna,
  • związki wyrazów,
  • cechy głosek,
  • upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności,
  • archaizmy,
  • język literacki i jego odmiany regionalne,
  • dialekty i gwary polskie,
  • stylizacja językowa.

  4. Wiedza o literaturze:

  • wiersz sylabiczny,
  • epika, liryka dramat,
  • gatunki epickie (nowela), liryczne i dramatyczne,
  • bajka epigramatyczna i narracyjna,
  • teatr i dramat romantyczny,
  • epopeja narodowa,
  • literatura faktu,
  • parodia, nonsens, paradoks, kalambur.

  5. Literatura:

  • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza,
  • Adam Mickiewicz: Dziady. cz. II,
  • Aleksander Fredro: Zemsta,
  • Juliusz Słowacki: Balladyna,
  • Adam Mickiewicz: Reduta Ordona,
  • Adam Mickiewicz: To lubię,
  • Henryk Sienkiewicz: Sachem,
  • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace,
  • Stefan Żeromski: Siłaczka,
  • Antoni Czechow: Śmierć urzędnika, Kameleon,
  • Bolesław Prus: Kamizelka.

  Klasa 3 gimnazjum

  1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej, klasy I i II gimnazjum oraz:

  2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

  3. Nauka o języku:

  • analiza słowotwórcza wyrazu,
  • wyrazy złożone,
  • skróty i skrótowce,
  • neologizmy i zapożyczenia.

  4. Wiedza o literaturze:

  • teatr i dramat antyczny,
  • elegia,
  • reportaż.

  5. Literatura:

  • Mity greckie (mity tebańskie),
  • Sofokles: Antygona,
  • Arkady Fiedler: Dywizjon 303,
  • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec,
  • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze,
  • William Golding: Władca much,
  • George Orwell: Folwark zwierzęcy,
  • Sławomir Mrożek: Wesele w Atomicach,
  • Wiersze K.K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, Z. Herberta.
   
  © 2014 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone