Subskrypcja

Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:

Zakres tematyczny Albus - J. polski

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czasownik dokonany i niedokonany;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - rozróżnianie;
 • Przypadki rzeczownika - nazwy i pytania;
 • Przymiotnik jako określenie rzeczownika;
 • Przysłówek jako określenie czasownika;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Przysłowia; Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.
 • Plan wydarzeń; Zaproszenie; Ogłoszenie, Życzenia.

4. Wiedza o literaturze:

 • Baśń; Różnice między prozą a wierszem;
 • Rym, rytm, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Środki stylistyczne (przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy);
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas, miejsce wydarzeń i wydarzenia;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

5. Literatura:

 • Carlo Collodi: Pinokio;
 • Antonina Domańska: Historia żółtej ciżemki;
 • Tove Jansson: Opowiadania z Doliny Muminków;
 • Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
 • Astrid Lindgren: Bracia Lwie Serce;
 • Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe: Mikołajek i inne chłopaki;
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Hans Christian Andersen: Baśnie (w tym: Królowa śniegu, Calineczka, Brzydkie kaczątko, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Dziewczynka z zapałkami);
 • Legendy o powstaniu państwa polskiego, krakowskie i warszawskie.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone;
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby; Tryby czasownika;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki;
 • Temat i końcówka rzeczownika, oboczność tematu;
 • Stopniowanie przymiotnika i przysłówka;
 • Rodzaje przymiotnika;
 • Wyraz określany i określający;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka).

4. Wiedza o literaturze:

 • Mity;
 • Bajka, morał w bajce;
 • Zdarzenia fikcyjne, historyczne, realistyczne, fantastyczne.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, król Midas, bogowie Olimpu);
 • Ferenc Molnar: Chłopcy z Placu Broni, tłumaczenie: Tadeusz Olszański;
 • Hugh Lofting: Podróże doktora Dolittle;
 • Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa;
 • Adam Mickiewicz: Pani Twardowska, Powrót taty, Przyjaciele;
 • Ignacy Krasicki: Przyjaciele.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona);
 • Czasownik przechodni i nieprzechodni;
 • Czynna i bierna konstrukcja zdania;
 • Zaimki (bez podziału) - zastosowanie;
 • Rzeczownik - temat, końcówka, oboczność tematu;
 • Liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe;
 • Liczebniki - zastosowanie;
 • Zdania współrzędnie złożone; rodzaje zdań;
 • Rodzina wyrazu, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska twarda, miękka, ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna);
 • Akcent wyrazowy.

4. Wiedza o literaturze:

 • Świat przedstawiony;
 • Cechy i typy powieści: podróżnicza, przygodowa, obyczajowa, detektywistyczna, fantastyczna;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Literatura science fiction;
 • Ballada;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, uosobienie, ożywienie, pytanie retoryczne;
 • Rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające).

5. Literatura:

 • Irena Jurgielewiczowa: Ten obcy;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród;
 • Joanne Kathleen Rowling: Harry Potter i komnata tajemnic;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza;
 • Juliusz Verne: W 80 dni dookoła świata;
 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa.

Klasa 1 gimnazjum

1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Odmienne i nieodmienne części mowy (w tym: partykuła i wykrzyknik);
 • Zaimki - podział ze względu na zastępowaną część mowy i ze względu na znaczenie;
 • Określanie form wyrazów odmiennych;
 • Nieosobowe formy czasownika (zakończone na -no, -to, imiesłowy);
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Składniowe funkcje wyrazów; części zdania;
 • Rodzaje podmiotu (domyślny, szeregowy, gramatyczny, logiczny);
 • Rodzaje orzeczenia (czasownikowe, imienne);
 • Związki frazeologiczne; zwroty i wyrażenia;
 • Synonimy, homonimy, antonimy;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

4. Wiedza o literaturze:

 • Powieść historyczna;
 • Przypowieść, parabola;
 • Cechy eposu;
 • Narrator; fabuła, wątek, epizod;
 • Bajka, fraszka, tren, oda, hymn, sonet, pieśń, sielanka, bukolika;
 • Środki stylistyczne, w tym: metafora, personifikacja, animizacja, onomatopeja, porównanie, porównanie homeryckie, apostrofa, eufemizm, pytanie retoryczne, epitet, powtórzenie;
 • Liryka pośrednia i bezpośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Cechy dramatu, didaskalia;
 • Gatunki dramatyczne;
 • Teatr i dramat elżbietański.

5. Literatura:

 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Mity greckie (Prometeusz, Orfeusz i Eurydyka, Herakles, Helios i Faeton i inne);
 • Jan Kochanowski: fraszki (O doktorze Hiszpanie, Na zdrowie, Na lipę, Na dom w Czarnolesie), treny (V, VII, VIII);
 • Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy;
 • Antoine de Saint-Exupery: Mały Książę;
 • William Szekspir: Romeo i Julia;
 • Małgorzata Musierowicz: Opium w rosole;
 • Alfred Szklarski: Tajemnicza wyprawa Tomka;
 • Arthur Conan Doyle: Przygody Sherlocka Holmesa;
 • Paulo Coelho: Alchemik.

Klasa 2 gimnazjum

1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
 • Mowa zależna i niezależna;
 • Związki wyrazów;
 • Cechy głosek;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Archaizmy;
 • Język literacki i jego odmiany regionalne;
 • Dialekty i gwary polskie;
 • Stylizacja językowa.

4. Wiedza o literaturze:

 • Wiersz sylabiczny;
 • Epika, liryka dramat;
 • Gatunki epickie (nowela), liryczne i dramatyczne;  
 • Bajka epigramatyczna i narracyjna;
 • Teatr i dramat romantyczny;
 • Literatura faktu;
 • Ballada.

5. Literatura:

 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • Adam Mickiewicz: Dziady. cz. II;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Adam Mickiewicz: Reduta Ordona;
 • Adam Mickiewicz: To lubię;
 • Henryk Sienkiewicz: Sachem;
 • Stefan Żeromski: Syzyfowe prace;
 • Stefan Żeromski: Siłaczka;
 • Antoni Czechow: Śmierć urzędnika, Kameleon;
 • Bolesław Prus: Kamizelka.

Klasa 3 gimnazjum

1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej, klasy I i II gimnazjum oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Neologizmy i zapożyczenia.

4. Wiedza o literaturze:

 • Teatr i dramat antyczny;
 • Elegia;
 • Literatura fantasy;
 • Reportaż.

5. Literatura:

 • Mity greckie (mity tebańskie);
 • Sofokles: Antygona;
 • Arkady Fiedler: Dywizjon 303;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • William Golding: Władca much;
 • George Orwell: Folwark zwierzęcy;
 • Sławomir Mrożek: Wesele w Atomicach;
 • Wiersze K.K. Baczyńskiego, T. Różewicza, Cz. Miłosza, W. Szymborskiej, Z. Herberta.
 
© 2014 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone