Klasa 5 szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasie IV.
2. Obraz Ziemi na mapie - umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą.
3. Krajobrazy w Polsce - przykłady krain geograficznych i ich położenie, cechy krajobrazów i ich ocena, zmiany w krajobrazie, zależności między elementami krajobrazu, tradycje.
4. Rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne.
5. Siatka południków i równoleżników na globusie i mapie.

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
2. Krainy geograficzne Polski.
3. Podział administracyjny Polski.
4. Przeszłość geologiczna Polski.
5. Sieć wodna Polski.
6. Klimat Polski.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Test zawiera pytania, które wykorzystują treści geograficzne z podstawy programowej nauczania geografii w kl. VII.
2. Ameryka.

 

Klasa 3 gimnazjum

1. W pytaniach wykorzystano zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej nauczania geografii obowiązującej w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum.
2. Orientacja na mapie Polski.
3. Środowisko przyrodnicze Polski.

 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności