Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Biologia jako nauka:

 • jak poznajemy biologię,
 • dziedziny biologii,
 • budowa organizmów wielokomórkowych,
 • obserwacje mikroskopowe, budowa mikroskopu.

2. Budowa i czynności życiowe organizmów:

 • komórka zwierzęca,
 • składniki chemiczne organizmów,
 • pierwiastki i związki chemiczne wchodzące w skład organizmu,
 • komórka roślinna,
 • samożywność,
 • cudzożywność,
 • sposoby oddychania organizmów.

3. Wirusy, bakterie, protisty i grzyby:

 • grzyby - charakterystyka królestw organizmów, budowa i różnorodność grzybów,
 • porosty, ich budowa i znaczenie,
 • różnorodność protistów, występowanie i środowisko protistów,
 • wirusy jako bezkomórkowe formy materii, cechy i budowa wirusów,
 • cechy bakterii, występowanie bakterii, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie się bakterii,
 • znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka, sposoby rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii,
 • choroby wirusowe i bakteryjne (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS, gruźlica, borelioza, tężec, salmonelloza).

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Układ wydalniczy:

 • Budowa układu wydalniczego;
 • Etapy powstawania moczu ostatecznego;
 • Skład moczu;
 • Higiena i choroby układu wydalniczego.

2. Budowa i funkcja skóry. Choroby skóry.
3. Termoregulacja i jej rodzaje. Wytwarzanie ciepła - termogeneza.
4. Układ nerwowy:

 • Ośrodki nerwowe;
 • Centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy i przykłady jego kontroli;
 • Łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów;
 • Zmysły - budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów.

5. Układ hormonalny:

 • Gruczoły dokrewne i ich przegląd;
 • Rola i rodzaje hormonów;
 • Zasada działania hormonów;
 • Antagonistyczne działanie hormonów.

 

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Genetyka:

 • Budowa kwasów nukleinowych;
 • Genetyka klasyczna;
 • Podziały komórkowe;
 • Dziedziczenie cech - dominacja zupełna i niezupełna, dominacja, cechy sprzężone z płcią; Zadania genetyczne; Umiejętność tworzenia gamet na podstawie wzoru 2n;
 • Zmienność organizmów; Zmienność mutacyjna; Mutacje punktowe i chromosomowe liczbowe oraz przykłady;
 • Ekspresja informacji genetycznej - przebieg translacji i transkrypcji; Rola i budowa mRNA i tRNA.

2. Ewolucjonizm:

 • Mechanizmy i prawidłowości ewolucji, w tym mutacje, dobór naturalny, dryf genetyczny, adaptacje;
 • Przykłady doboru stabilizującego, rozdzielającego i kierunkowego;
 • Historia myśli ewolucyjnej, dowody ewolucji, powstanie życia na Ziemi.

 

Klasa 3 gimnazjum

1. Świat zwierząt.
2. Charakterystyka zwierząt bezkręgowych - gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi i mięczaki. Budowa anatomiczna i morfologiczna poszczególnych gromad. Środowisko życia zwierząt bezkręgowych:

 • Robaki płaskie i obłe oraz ich przystosowanie do pasożytniczego trybu życia. Przegląd systematyczny. Cykle rozwojowe wybranych płazińców i nicieni (tasiemiec nieuzbrojony, uzbrojony, motylica wątrobowa, tasiemiec bąblowcowy, glista ludzka, owsik, włosień kręty, bruzdogłowiec szeroki);
 • Stawonogi - grupa, która osiągnęła największy sukces ewolucyjny; Budowa i środowisko życia poszczególnych gromad. Przegląd systematyczny; Stawonogi żyjące w Polsce;
 • Przegląd systematyczny mięczaków występujących w Polsce; Budowa i środowisko życia poszczególnych gromad;
 • Porównanie sposobów odżywiania, rozmnażania, wydalania i ruchu u różnych grup systematycznych wśród bezkręgowców.

3. Ekologia:

 • Tolerancja ekologiczna;
 • Cechy i struktura populacji; Krzywe przeżywania i wzrostu populacji - jotowata;
 • Cykle biogeochemiczne.
 • Interakcje między organizmami w populacji.
 • Łańcuch pokarmowy i piramidy ekologiczne - liczby, biomasy, energii.
 • Siec zależności pokarmowych.
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemu.

4. Ochrona środowiska:

 • Formy ochrony przyrody - znajomość parków narodowych; Pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, parku krajobrazowego, otuliny, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne; Parki narodowe w Polsce - położenie, rok powstania, symbol, obszar;
 • Ciekawe parki krajobrazowe;
 • Gospodarowanie odpadami;
 • Ochrona środowiska przyrodniczego.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności