1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
 2. Konkursy mają zakres ogólnopolski i przeznaczone są dla uczniów z klas IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i uczniów gimnazjów z klas III.
 3. Konkursy odbywają się w dniach 06-05-2019 r. - 10-05-2019 r. Każdy uczeń może wziąć udział w jednym, w dwóch bądź we wszystkich konkursach wnosząc wpisowe za każdy z nich oddzielnie.
 4. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. I tak:
  • Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z matematyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z języka angielskiego i niemieckiego trwa 50 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z historii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z chemii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z fizyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z przyrody trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z biologii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne,
  • Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 5. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.
 6. Do konkursu szkołę można zgłosić do dnia 12-04-2019 r. wybierając jeden ze sposobów:
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na stronie internetowej (ZGŁOSZENIE),
  • Zadzwonić pod numer (22) 509-80-40 i przekazać dane telefonicznie;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer (22) 509-80-41;
  • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową pocztą na adres:
   Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa;
 7. Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 9,00 zł (firma CES wystawia na życzenie faktury VAT). Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto CES:
  • 8,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 29 uczestników,
  • 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 30 do 49 uczestników,
  • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 50 do 79 uczestników,
  • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu 80 i więcej uczestników.

  /Każdy konkurs z poszczególnego przedmiotu tj. z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii rozliczany jest oddzielnie./

  Wpłaty należy dokonać do 13-05-2019 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:
  Centrum Edukacji Szkolnej; ul. Sęczkowa 90; 03-986 Warszawa
  79 1140 2017 0000 4902 1008 0192
  Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł, 2,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły, które można przeznaczyć na organizację konkursów i nagrody szkolne.
 8. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, organizator konkursu informuje, że faktyczna liczba startujących w konkursie może się zmniejszyć maksymalnie o 10% w porównaniu do liczby uczestników zgłoszonych. Nie może także spaść poniżej określonej w pkt. 7 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 30, 50, 80).
 9. Zarazem organizator konkursu informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w konkursie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29, 49, 79 uczestników), organizator konkursu zastosuje wyższy upust.
 10. Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody, organizację konkursu oraz na pomoc charytatywną dla dzieci z rodzin najuboższych ze szkół współpracujących z Centrum Edukacji Szkolnej.
 11. Szkolny organizator konkursu zobowiązany jest odesłać wypełnione przez uczestników karty z odpowiedziami na adres podany w pkt. 6 do dnia 13-05-2019 r.
 12. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 13. Nagrody dla zwycięzców i uczestników każdej serii konkursu (tzn. j. polski kl. IV, j. polski kl. V, matematyka kl. IV, itd.) zostaną rozdane na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
  • Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

  Każdy uczestnik konkursu niezależnie od otrzymanego wyniku otrzyma dyplom!!!

 14. Dla każdego nauczyciela zaangażowanego w organizację konkursów zostanie przygotowany dyplom poświadczający współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 15. Dodatkowo dla każdej szkoły, z której w konkursach z matematyki, j. polskiego, angielskiego, niemieckiego, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki, łącznie weźmie udział więcej niż 150 uczniów, organizator przewiduje nagrodę w postaci zestawu zbiorów testów wydanych przez CES. Zestawy dla szkół podstawowych i gimnazjów obejmują po 14 tytułów (wszystkie dostępne w ofercie CES zbiory testów). Z ofertą wydawniczą można zapoznać się na stronie internetowej http://www.45minut.pl/sklep.
 16. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl.
 17. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 11-06-2019 r. Reklamacje można składać do 30-09-2019 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności