We wszystkich testach, oprócz podanych zakresów tematycznych, mogą pojawić się pytania z wiedzy zawartej w programach dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, dostosowane do umiejętności ucznia z danej klasy. Testy mogą mieć charakter wieloprzedmiotowy i korelują z innymi przedmiotami takimi jak historia, matematyka, technika i inne.

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Warsztat przyrodnika:

 • przyroda ożywiona i nieożywiona,
 • zmysły człowieka,
 • rola zmysłów w poznawaniu przyrody,
 • źródła informacji o przyrodzie,
 • obserwacja i doświadczenie,
 • przyrządy ułatwiające obserwację przyrody,
 • kierunki geograficzne,
 • mapa i plan.

3. Pogoda i zjawiska przyrodnicze:

 • ciała stałe, ciecze, gazy,
 • substancje sprężyste, kruche i plastyczne,
 • stany skupienia wody,
 • składniki pogody i przyrządy służące do pomiaru składników pogody,
 • obserwacje meteorologiczne,
 • wędrówka Słońca w ciągu dnia,
 • cechy pogody w różnych porach roku.

4. Organizmy żywe:

 • cechy organizmów,
 • komórka jako podstawowa jednostka budowy organizmu,
 • podział organizmów na królestwa,
 • zależności pokarmowe między organizmami,
 • zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

5. Człowiek i jego ciało:

 • budowa, funkcjonowanie układów znajdujących się w ciele człowieka,
 • zmysły i ich znaczenie,
 • zmiany zachodzące w organizmie podczas dojrzewania płciowego.

6. Tajemnice zdrowia:

 • wirusy,
 • choroby zakaźne i pasożytnicze,
 • zasady prawidłowego odżywiania,
 • higiena skóry, włosów, paznokci, odzieży oraz jamy ustnej,
 • zdrowy styl życia,
 • bezpieczeństwo w domu i poza domem,
 • niebezpieczne substancje w naszym otoczeniu,
 • znaczenie symboli zamieszczanych na opakowaniach środków chemicznych,
 • trujące rośliny domowe i dziko rosnące,
 • zwierzęta jadowite,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • uzależnienia od alkoholu, nikotyny, środków zmieniających świadomość, Internetu i ich skutki,
 • zachowania asertywne.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres treści programowych z przyrody klasa 4, 5.
2. Nasza planeta Ziemia:

 • Układ Słoneczny,
 • Mikołaj Kopernik i jego teoria,
 • pole magnetyczne Ziemi,
 • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
 • strefy oświetlenia Ziemi,
 • kontynenty i ich położenie,
 • Ocean Światowy i jego podział.

3. Zjawiska fizyczne:

 • ruch ciał,
 • siła tarcia, oporu powietrza i wody,
 • zjawisko elektryzowania,
 • prąd elektryczny,
 • przewodnictwo elektryczne ciał,
 • światło i cień.

4. Świat zwierząt:

 • królestwa zwierząt,
 • bezkręgowce i kręgowce.

5. Krajobrazy Ziemi:

 • pogoda i klimat,
 • strefy klimatyczne świata,
 • strefy krajobrazowe świata.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności