Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • Zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozróżnianie części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
 • Bezokolicznik;
 • Czas, liczba i osoba czasownika - określanie form;
 • Rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • Nazwy i pytania przypadków;
 • Wyrazy odmienne i nieodmienne;
 • Fonetyka (głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba);
 • Alfabet;
 • Związki frazeologiczne;
 • Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne;
 • Interpunkcja w zdaniu pojedynczym;
 • Stosowanie zasad poprawności językowej.

4. Wiedza o literaturze:

 • Baśń, opowiadanie, legenda;
 • Różnice między prozą a wierszem;
 • Cechy wiersza: rym, rytm, wers, zwrotka;
 • Fikcja literacka;
 • Narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • Bohater, czas i miejsce zdarzeń;
 • Ogólna wiedza o książce, teatrze i filmie.

5. Literatura:

 • Selma Lagerlöf: Cudowna podróż;
 • Sat-Okh: Biały Mustang (legendy: Biały Mustang, Wielki czyn Szalonego Rumaka);
 • Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa;
 • Maria Kownacka, Zofia Malicka: Dzieci z Leszczynowej Górki;
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé: Mikołajek;
 • Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród.

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-4 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Wypowiedzenia pojedyncze i złożone (cechy, rozróżnianie);
 • Odmienne i nieodmienne części mowy (przyimek, wyrażenie przyimkowe, spójnik);
 • Odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby - określanie form;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki - określanie form;
 • Temat i końcówka rzeczownika;
 • Stopniowanie i rodzaje przymiotnika;
 • Stopniowanie przysłówka;
 • Wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający);
 • Grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń;
 • Fonetyka (głoska ustna, nosowa, dźwięczna, bezdźwięczna, twarda, miękka);
 • Akcentowanie wyrazów.

4. Wiedza o literaturze:

 • Mit, powieść;
 • Środki stylistyczne: przenośnia, uosobienie, ożywienie, porównanie, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, zdrobnienie, zgrubienie.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Prometeusz i Pandora, bogowie i ich domeny);
 • Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
 • Lewis Carroll: Alicja w Krainie Czarów;
 • Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni;
 • Seweryna Szmaglewska: Czarne Stopy;
 • Bolesław Prus: Katarynka;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-5 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Części mowy: zaimek, liczebnik;
 • Forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, aspekt, tryb);
 • Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • Bierna i czynna konstrukcja zdania;
 • Czasowniki dokonane i niedokonane;
 • Rzeczownik - oboczność tematu (spółgłoskowa, samogłoskowa);
 • Nieosobliwe formy rzeczownika;
 • Liczebniki - podział, odmiana, zastosowanie;
 • Zaimki (bez podziału), formy dłuższe i krótsze - zastosowanie.

4. Wiedza o literaturze:

 • Powieść - rodzaje powieści;
 • Narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • Fabuła, wątek, epizod;
 • Budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • Środki stylistyczne: pytanie retoryczne, apostrofa, anafora, powtórzenie, wyraz dźwiękonaśladowczy, eufemizm.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas);
 • Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy;
 • Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem;
 • Kornel Makuszyński: Szatan z VII klasy;
 • Lucy Maud Montgomery: Ania z Zielonego Wzgórza.

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Zakres materiału dla klas 1-6 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Części mowy: partykuła, wykrzyknik;
 • Formy nieosobowe czasownika (imiesłowy, formy zakończone na -no, -to, bezokolicznik);
 • Zaimki (podział, formy dłuższe i krótsze) - zastosowanie;
 • Podmiot; rodzaje podmiotu;
 • Orzeczenie; rodzaje orzeczenia; orzeczenie złożone;
 • Przydawka, dopełnienie - bliższe i dalsze, okolicznik - rodzaje okolicznika;
 • Zdania bezpodmiotowe;
 • Zdania z imiesłowowym równoważnikiem;
 • Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone - rodzaje zdań;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Związki frazeologiczne, zwroty, wyrażenia i frazy;
 • Synonimy, homonimy, antonimy, eufemizmy.

4. Wiedza o literaturze:

 • Epika, liryka, dramat;
 • Epos (epopeja), bajka, ballada, pieśń, hymn, fraszka, tren, satyra, dramat, komedia, tragedia;
 • Podmiot liryczny, liryka bezpośrednia i pośrednia;
 • Podmiot liryczny i adresat liryczny;
 • Środki stylistyczne: porównanie homeryckie, oksymoron, metafora, personifikacja, animizacja, powtórzenie, onomatopeja.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Herakles, Muzy);
 • Jan Kochanowski: Fraszki (Na lipę, Na zdrowie, Na młodość, Na Konrata, Na dom w Czarnolesie, O żywocie ludzkim - Księgi Pierwsze); Pieśni (Czego chcesz od nas, Panie...); Treny (I, V, VII, VIII);
 • Ignacy Krasicki: bajki (Czapla, ryby i rak; Kruk i lis; Malarze; Wilczki; Lew pokorny; Ptaszki w klatce; Woły krnąbrne; Wół i mrówki; Żółw i mysz);
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, Księga IV);
 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Edmund Niziurski: Sposób na Alcybiadesa;
 • John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem.

Klasa 8 szkoły podstawowej

1. Zakres klas 1-7 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Związki zgody, rządu i przynależności;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce;
 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Rodzaje stylu.

4. Wiedza o literaturze:

 • Przypowieść (parabola), nowela, dziennik, pamiętnik, sonet, elegia;
 • Budowa i cechy dramatu.

5. Literatura:

 • Adam Mickiewicz: Dziady. Cz. II;
 • Adam Mickiewicz: Świteź, Świtezianka, To lubię;
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz (Inwokacja, Księga I, II, IV, X, XII);
 • Aleksander Fredro: Zemsta;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Henryk Sienkiewicz: Quo vadis;
 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik;
 • Stefan Żeromski: Siłaczka;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec.

Klasa 3 gimnazjum

1. Zakres materiału dla klas 1-7 szkoły podstawowej oraz:

2. Czytanie tekstu literackiego lub popularnonaukowego ze zrozumieniem.

3. Nauka o języku:

 • Upodobnienia fonetyczne pod względem dźwięczności;
 • Mowa zależna i mowa niezależna;
 • Neologizmy i zapożyczenia;
 • Analiza słowotwórcza wyrazu;
 • Wyrazy złożone;
 • Skróty i skrótowce.

4. Wiedza o literaturze - zakres klas 1-7 szkoły podstawowej.

5. Literatura:

 • Mity greckie (o narodzinach świata, bogowie i ich domeny, Prometeusz, Pandora, Dedal i Ikar, Demeter i Kora, Syzyf, Dionizos i król Midas, Atena i Arachne, Tezeusz i Ariadna, Herakles, Orfeusz i Eurydyka, Helios i Faeton, Muzy);
 • Jan Parandowski: Wojna trojańska;
 • Jan Parandowski: Przygody Odyseusza;
 • Molier: Skąpiec;
 • Juliusz Słowacki: Balladyna;
 • Antoine de Saint-Exupéry: Mały Książę;
 • Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża;
 • Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze;
 • Aleksander Kamiński: Kamienie na szaniec.
 

Logowanie / Rejestracja

Nazwa użytkownika   Hasło     Przypomnieć login?   Zarejestruj się  

Subskrypcja


Email
Aby otrzymywać od nas najnowsze informacje proszę dopisac swój adres e-mail:
© 2019 Centrum Edukacji Szkolnej • Wszystkie prawa zastrzeżone • Polityka prywatności